Jäsenmaksut


Kolmivuotiskauden 2019–2021 jäsenmaksu on vuosikokouksen päätöksen mukaan 20€ / vuosi tai 50€ / koko kolmivuotiskausi kerralla maksettuna. Jäsenmaksu maksetaan sukuseuran tilille. Viitenumero löytyy Suviviestistä. Sähköisen viestin saajat voivat käyttää viitettä 123 mikäli maksavat omalta tililtään. Muussa tapauksessa viestikenttään on kirjoitettava kenen jäsenmaksusta on kyse ja tuolloin viitenumero jää pois. Jäsenmaksusta on vapautettu syntyperäisten jäsenten aviopuolisot, 70 vuotta täyttäneet jäsenet sekä pysyvästi ulkomailla asuvat sukulaiset. Jäsenmaksuista vapautetutkin voivat toki halutessaan maksun maksaa.