Toimintasuunnitelma

2019 – 2021


Sukuviestin julkaisemista jatketaan entiseen tapaan. Uutisten hankintaa pyritään tehostamaan saamalla sukuhaaroihin useampia yhdyshenkilöitä uutisia hankkimaan. Sähköistä viestintää pyritään lisäämään kulujen pienentämiseksi. Mm. Sukuviesti toimitetaan sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja jotka eivät ole toivoneet nimenomaan paperiviestiä.

Sukuseuran arkiston ja sen haltuun päätyneiden valokuvien ja esineiden järjestämistä ja luettelointia jatketaan. Myös sukulaisten omistuksessa olevista sukuun liittyvistä esineistä kootaan luettelo. Valokuvia talletetaan digitaaliseen muotoon ja tutkitaan mahdollisuuksia välittää niitä myös asiasta kiinnostuneille sukulaisille. Pyritään keräämään sukulaisten hallussa olevaa sukuun liittyvää videomateriaalia ja siirtämään se digitaaliseen muotoon.

Selvitetään sukuseuran mahdollisuuksia ottaa hoitovastuu suvun kantavanhempien ja heidän lapsiensa hautapaikoista hautojen ainaishoidon mahdollisesti loppuessa 2017 niissä tapauksissa, joissa ei ole lähiomaisia. Kootaan tietoa myös seuraavien polvien hautapaikoista.

Sukuseuran kotisivun sisältöä kehitetään edelleen.

Sukujulkaisun matrikkelitietoja päivitetään edelleen.

Kesällä 2020 järjestetään suvun kesäkokous. 2021 pyritään järjestämään sukulounas.